Info | Illustrada Festival

NL – Er zijn veel getalenteerde illustratoren die fantastische digitale kunstwerken maken. Soms blijven de werken echter verborgen pareltjes in de diepe krochten van het internet. Illustrada Festival geeft deze digitale kunstenaars de mogelijkheid om hun werk uit het scherm te halen om ze tijdelijk in de echte wereld te laten zien. Grote afbeeldingen van digitaal gemaakte illustraties krijgen op grote doeken in de openbare ruimte de ruimte en aandacht die ze verdienen. Bezoekers kunnen veel inspiratie opdoen tijdens een mooie wandeling door de stad. Bedrijven kunnen niet alleen kunstenaars en ontwerpers vinden voor potentiële projecten, ze kunnen het festival ook een warm hart toedragen door partner te worden van dit initiatief dat wordt georganiseerd door een stichting zonder winstoogmerk.

Illustrada Festival duurt van 9 tot en met 15 juni en is gratis toegankelijk. Je vindt de route hier en meer info over de deelnemende kunstenaars hier.

EN – There are many talented illustrators who create fantastic digital artworks. However, sometimes the works remain hidden gems somewhere in the deep recesses of the internet. Illustrada Festival gives artists the opportunity to take their work out of the screen to temporarily showcase them in the real world. Large prints of digitally created illustrations are exhibited in public spaces in the city center of Tilburg. You can’t miss them! Visitors can discover new artists and artworks, and gain a lot of inspiration during a nice walk through the city. Companies and business can not only find artists for potential projects, they can become patrons of the festival, which is organized by a non-profit foundation.

So come on down to the city center of Tilburg from 9 to 15 June 2021 and take a stroll past many great artworks. Check out the art route page to find all of the locations, and check the artists page for information about the participating artists.

FAQ

NL – De eerste editie van Illustrada Festival staat gepland van 7 t/m 15 juni 2021.

EN – The first edition of Illustrada Festival is planned from 7 to 15 June 2021.

NL – Het evenement vindt plaats in Tilburg. De vele uiteenlopende illustratieve kunstwerken komen tijdelijk in de binnenstad op kunst torens te staan. Kijk op de Route pagina voor de exacte locaties van de kunstwerken en de looproute. 

EN – The event takes place in Tilburg. The many diverse works of art will be scattered throughout the city. Check the Route page for the exact locations of the artworks and the walking route.

NL – Voor iedereen die houdt van illustraties en mooie wandelingen in de frisse buitenlucht! Heb je zin in een leuke stadswandeling langs veel verschillende illustraties, kom dan naar hartje Tilburg en laat je inspireren! 

EN – For anyone who loves illustration and nice walks in the fresh outdoors! If you fancy a nice city walk along many different illustrations, come to the heart of Tilburg and get ready to be inspired!

NL – Als er in deze tijd geen lockdown plaatsvindt, kan deze plaatsvinden, aangezien de kunstwerken zich in openbare ruimtes in de buitenlucht bevinden. Uiteraard volgen wij alle richtlijnen van het RIVM. Ook van alle bezoekers wordt verwacht dat zij zich houden aan de adviezen en richtlijnen van het RIVM.

EN – If no lockdown takes place during this time, it can take place, as the artworks are located in public spaces in the outdoors. Of course we follow all guidelines of the RIVM. All visitors are also expected to adhere to the advice and guidelines of the RIVM.

NL – Het festival is geheel gratis te bezoeken! Geen kaartjes nodig!

EN – The festival is completely free to visit! No tickets needed!

NL – Alle kunst is zorgvuldig samengesteld door onze art directors, en alle kunstenaars zijn persoonlijk uitgenodigd. Er is momenteel geen mogelijkheid om je werk/portfolio ter beoordeling in te dienen.

EN – All art has been carefully curated by our art directors, and all artists are personally invited. There is currently no option to submit your work / portfolio for assessment.

NL – Neem contact op met onze organisatie!

EN – Please contact our organization!

NL – Heb je op deze pagina geen antwoord op je vraag gevonden? Stel je vraag via de contact pagina. 

EN – Didn’t find an answer to your question on this page?
Send us your questions via the Contact page.

Back To Top

Vind jij Illustrada Festival een tof initiatief?
Steun onze stichting met een vrijwillige bijdrage!