Info

Wat is IllustradaĀ  Festival?

Er zijn veel getalenteerde illustratoren die fantastische digitale kunstwerken maken. Soms blijven de werken echter verborgen pareltjes in de diepe krochten van het internet. Illustrada Festival geeft deze digitale kunstenaars de mogelijkheid om hun werk uit het scherm te halen om ze tijdelijk in de echte wereld te laten zien. Grote afbeeldingen van digitaal gemaakte illustraties krijgen op grote doeken in de openbare ruimte de ruimte en aandacht die ze verdienen. Bezoekers kunnen veel inspiratie opdoen tijdens deze mooie wandeling door de stad. Bedrijven kunnen niet alleen kunstenaars en ontwerpers ontdekken voor potentiƫle projecten, ze kunnen het festival ook een warm hart toedragen door partner te worden van dit initiatief dat wordt georganiseerd door een stichting zonder winstoogmerk.

Wanneer en waar?

Illustrada Festival duurt van 11 tot en met 19 juni 2022 en is gratis toegankelijk in de openbare ruimte van de binnenstad van Tilburg.

Je vindt de route hier.

Het infopunt vind je bij NS16 | NS-Plein 16, 5014 DA Tilburg
(Openingstijden infopunt: alleen in de weekenden van 11 + 12, en 18 + 19 juni 2022 | 11:00 tot 18:00 uur)

Hier zal ook de Art Market plaats vinden.
(Openingstijden Art Market: alleen in het eerste weekend; 11 & 12 juni 2022, 11:00 tot 18:00 uur)

Welke kunstenaars doen er mee?

Je vindt de deelnemers van dit jaar op de artists pagina.

What is IllustradaĀ  Festival?

There are many talented illustrators who create fantastic digital artworks. Sometimes, however, the works remain hidden gems in the depths of the internet. Illustrada Festival gives these digital artists the opportunity to take their work off the screen to temporarily show them in the real world. Large images of digitally created illustrations are given the space and attention they deserve on large canvases in public spaces. Visitors can gain a lot of inspiration during this beautiful walk through the city. Not only can companies discover artists and designers for potential projects, they can also support the festival by becoming partners in this initiative, which is organized by a non-profit foundation.

When and where?

Illustrada Festival lasts from 11 to 19 June 2022 and is free to enter. The city center of Tilburg. You can find the route here.
The info point can be found at NS16 | NS-Plein 16, 5014 DA Tilburg.
(Opening hours info point: only on weekends from 11 + 12, and 18 + 19 June 2022 | 11:00 to 18:00)

The Art Market will also take place here.
(Art Market opening hours: first weekend only; June 11 & 12, 2022, 11:00 AM to 6:00 PM)

Which artists participate?

You can find this year’s participants on the artists page.

NS16

Foto: Cloakture

Illustrada Art Market

Kom tijdens het eerste weekend (11 & 12 juni) van Illustrada Festival langs bij de Art Market! Hier vind je de kunstenaars die meedoen of mee hebben gedaan met Illustrada Festival.

De Illustrada Art Market biedt de digital artists de kans hun fysieke producten (posters, kaarten, merch, buttons, stickers, e.d.) aan te bieden aan het illustrada publiek. De locatie (NS16 in Tilburg) is een mooie ruimte waar ook het Illustrada infopunt te vinden zal zijn (het ‘startpunt’ van de kunstroute).

Openingstijden: 11 & 12 juni | 11:00 tot 18:00 uur

Locatie: NS16 | NS-Plein 16, 5014 DA Tilburg

During the first weekend (June 11 & 12) of Illustrada Festival, visit the Art Market! Here you will find the artists who participate or have participated in Illustrada Festival.

The Illustrada Art Market offers digital artists the opportunity to offer their physical products (posters, cards, merch, buttons, stickers, etc.) to the illustrada public. The location (NS16 in Tilburg) is a beautiful space where the Illustrada info point will also be located (the ‘starting point’ of the art route).

Opening hours: 11 & 12 June | 11 a.m. to 6 p.m.

Location: NS16 | NS-Plein 16, 5014 DA Tilburg

Speurtocht

Wie met kinderen Illustrada Festival bezoekt kan op ontdekkingspad met de enige echte Illustrada Speurtocht! Een kleurrijk A4tje dat uitnodigt om de grote illustraties nauwkeurig te bekijken, op zoek naar vijftien uitgelichte onderdelen. Lukt het jullie om alle details te herkennen? Laat je ingevulde Speurtocht zien bij het infopunt en scoor jouw speciale Illustrada button! (op=op!)

De Speurtocht is tijdens Illustrada Festival gratis op te halen bij het VVV Tilburg of bij het Illustrada infopunt (bij NS16, zie info bovenaan deze pagina). De Speurtocht is ook hier te downloaden om zelf uit te printen:
download speurtocht PDF

De Speurtocht is in samenwerking met Spruit Tilburg gemaakt.

Those who visit Illustrada Festival with children can explore the one and only Illustrada Treasure Hunt. A colorful A4 that invites you to look closely at the large illustrations, in search of fifteen highlighted parts. Can you spot all the details?

The treasure hunt was made in collaboration with Spruit Tilburg and is available for free in the city center at the info point (NS16) during Illustrada and can be downloaded here to print yourself: < download link available soon! >

Green Bag Lady

Van Illustrada doeken naar handgemaakte tassen

Green Bag Lady in Tilburg is een groep van vrijwilligers die van gerecycled textiel en andere materialen nieuwe prachtige en vooral unieke items maakt zoals tassen.

Een perfecte match dus met Illustrada Festival! De vrijwilligers van Green Bag Lady, in samenwerking met cliƫnten binnen de dagbesteding van Amarant, hebben geweldig mooie items gemaakt van de doeken die te zien waren tijdens de vorige editie van Illustrada Festival.

Zo dragen we samen bij aan de duurzaamheid en inclusiviteit van dit evenement.

De unieke items worden weggegeven (1 item per bezoeker) tijdens de Illustrada Art Market bij NS16 in Tilburg, in het weekend van 11 en 12 juni 2022. Op is op dus wees er snel bij! We vragen bezoekers een vrijwillige donatie te doen aan Stichting Illustrada Festival. Jouw donatie helpt ons dit initiatief verder te ontwikkelen.

Green Bag Lady in Tilburg is a group of volunteers who make new beautiful and especially unique items such as bags from recycled textiles and other materials.

A perfect match with Illustrada Festival! The volunteers of Green Bag Lady, in collaboration with clients within the day care of Amarant, have made beautiful items from the canvases that were shown during the previous edition of Illustrada Festival.

In this way we contribute together to the sustainability and inclusiveness of this event.

The unique items will be given away (1 item per visitor) during the Illustrada Art Market at NS16 in Tilburg, in the weekend of 11 and 12 June 2022. It’s gone so be quick! In exchange we ask you to make a voluntary donation to the Illustrada Festival Foundation. Your donation will help us further develop this initiative.

Terugblik 2021

FAQ

NL – De tweede editie van Illustrada Festival staat gepland van 11 t/m 19 juni 2022.

EN – The second edition of Illustrada Festival is planned from 11 to 19 June 2022.

NL – Het evenement vindt plaats in Tilburg. De vele uiteenlopende illustratieve kunstwerken komen tijdelijk in de binnenstad op kunst torens te staan. Kijk op de Route pagina voor de exacte locaties van de kunstwerken en de looproute.Ā 

EN – The event takes place in Tilburg. The many diverse works of art will be scattered throughout the city. Check the Route page for the exact locations of the artworks and the walking route.

NL – Voor iedereen die houdt van illustraties en mooie wandelingen in de frisse buitenlucht! Heb je zin in een leuke stadswandeling langs veel verschillende illustraties, kom dan naar hartje Tilburg en laat je inspireren!Ā 

EN – For anyone who loves illustration and nice walks in the fresh outdoors! If you fancy a nice city walk along many different illustrations, come to the heart of Tilburg and get ready to be inspired!

NL – Als er in deze tijd geen lockdown plaatsvindt, kan deze plaatsvinden, aangezien de kunstwerken zich in openbare ruimtes in de buitenlucht bevinden. Uiteraard volgen wij alle richtlijnen van het RIVM. Ook van alle bezoekers wordt verwacht dat zij zich houden aan de adviezen en richtlijnen van het RIVM.

EN – If no lockdown takes place during this time, it can take place, as the artworks are located in public spaces in the outdoors. Of course we follow all guidelines of the RIVM. All visitors are also expected to adhere to the advice and guidelines of the RIVM.

NL – Het festival is geheel gratis te bezoeken! Geen kaartjes nodig!

EN – The festival is completely free to visit! No tickets needed!

NL – Alle kunst is zorgvuldig samengesteld door onze art directors, en alle kunstenaars zijn persoonlijk uitgenodigd. Er is momenteel geen mogelijkheid om je werk/portfolio ter beoordeling in te dienen.

EN – All art has been carefully curated by our art directors, and all artists are personally invited. There is currently no option to submit your work / portfolio for assessment.

NL – Neem contact op met onze organisatie!

EN – Please contact our organization!

NL – Heb je op deze pagina geen antwoord op je vraag gevonden? Stel je vraag via de contact pagina. 

EN – Didn’t find an answer to your question on this page?
Send us your questions via the Contact page.

Back To Top

Vind jij Illustrada Festival een tof initiatief?
Steun onze stichting met een vrijwillige bijdrage!