Tosca van der Weerden
Tosca van der Weerden

Tosca van der Weerden

Tosca maakt funky feministische illustraties en animaties. Haar gedurfde en kleurrijke stijl weerspiegelt haar visie op een inclusieve samenleving waarin iedereen kan zijn wie hij wil zijn en kan doen wat hij wil, zonder anderen te schaden. Het werk van Tosca is feministisch. Seks- en genderstudies, evenals online feministische subculturen, beïnvloeden haar werk. Tosca voelt zich aangetrokken tot thema’s als straatintimidatie of seksuele intimidatie, die vaak terug komen in haar werk, omdat ze deze problemen overal om haar heen ziet gebeuren en haar werk op een activistische manier wil inzetten om bewustzijn te helpen delen, of zelfs de wet verandert! (wat feitelijk gebeurde met Amnesty’s Let’s Talk About Yes-campagne!, die werd geïllustreerd door Tosca). Dit is waar ze het meest trots op is.

Tosca creates funky feminist illustrations and animations. Her bold and colourful style reflects her vision of an inclusive society in which everyone can be who they want to be and do what they want to do, without harming others. Tosca’s work is feminist. Sex and Gender studies, as well as online feminist subcultures influence her work. Tosca feels drawn to themes such as street harassment or sexual harassment, that often make an appearance in her work, because she sees these problems happening all around her and wants to use her work in an activist way to help share awareness, or even change the law! (which actually happened with Amnesty’s Let’s Talk About Yes Campaign!, which was illustrated by Tosca). It’s the thing she is most proud of.

Follow Tosca van der Weerden
About the Illustrada Festival artworks

‘Main character’
Deze illustratie gaat over straatintimidatie. Tosca wilde het verhaal omdraaien en het slachtoffer neerzetten
(Tosca’s alter ego in dit geval) in de machtspositie, alsof ze wordt bekrachtigd door de kat
bellen omdat het alleen het verhaal benadrukt waarin ze de hoofdpersoon is: ze is een icoon, ze is een legende en ze IS het moment.

Ben een Man, draag roze
Deze illustratie wordt getoond in de reizende installatie die deel uitmaakt van Manly Myths, een persoonlijk project van Tosca en haar broer Max, ondersteund door Playgrounds NEXT en gemeente Breda. Tosca en Max ontwikkelen een podcast en graphic novel waarin ze mythes over mannelijkheid onderzoeken en mogelijk ontkrachten. Volg ons proces op Instagram: @mannenmythen

BOOS – The Voice
Tosca maakte deze illustratie na het zien van de aflevering van BOOS over The Voice. Iedereen een slachtoffer kent van seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of erger. Als je dit probleem niet herkent, betekent dit waarschijnlijk dat mensen zich niet op hun gemak voelen bij het delen van hun ervaringen met jou. Doe het beter.

Mamaaaa!
Deze illustratie heb ik gemaakt voor mijn project @mannenmythen (Manly Myths) over de mannelijke kunst van het huilen en toen we begonnen te geloven dat ‘big boys don’t cry’ Bekijk het hele bericht op instagram @mannenmythen

‘Main character’
This illustration is about street harassment. Tosca wanted to flip the narrative and put the victim (Tosca’s alter ego in this case) in the position of power, as if she is empowered by the cat
calling because it only emphasises the narrative in which she’s the main character: She’s an icon, she’s a legend, and she IS the moment.

Ben een Man, draag roze
This illustration is showcased in the travelling installation that’s part of Manly Myths, a personal project of Tosca and her brother Max, supported by Playgrounds NEXT and gemeente Breda. Tosca and Max are developing a podcast and graphic novel in which they research and possibly debunk myths about masculinity. Follow our process on Instagram: @mannenmythen

BOOS – The Voice
Tosca made this illustration after watching the episode of BOOS about the Voice. Everybody knows a victim of sexual harassment, sexually transgressive behavior or worse. If you don’t see this problem, it probably means people aren’t comfortable with sharing their experiences with
you. Do better.

Mamaaaaa!
This illustration I made for my project @mannenmythen (Manly Myths) about the manly art of crying and when we started believing that ‘big boys don’t cry’ 😢 See the whole post on instagram @mannenmythen (in dutch)

Additional artworks
More artists:
Back To Top

Vind jij Illustrada Festival een tof initiatief?
Steun onze stichting met een vrijwillige bijdrage!