Senne Trip
Senne Trip

Senne Trip

Senne Trip is een illustrator die af en toe graag in animatie ‘rommelt’. Ze geniet van het creëren van sfeerbeelden en maakt gebruik van digitale technieken en rijke kleurenpaletten om haar werk een onderscheidend dromerig karakter te geven. Senne studeerde in de zomer van 2016 af aan de Kunstacademie Minerva en werkt sindsdien als freelance illustrator.

Senne maakt ook deel uit van het Knetterijs collectief. Ze delen een studio in Groningen waar ze hun tijd verdelen tussen freelance projecten en collectieve inspanningen.

Senne Trip is an illustrator who occasionally likes to dabble in animation. She enjoys creating atmospheric images and uses digital techniques and rich color palettes to give her work a distinctive dreamy character. Senne graduated from Minerva Art Academy in the summer of 2016 and has since been working as a freelance illustrator.

Senne is also part of the Knetterijs collective. They share a studio in Groningen where they divide their time between freelance projects and collective endeavors.

Follow Senne Trip:
About the Illustrada Festival artworks

De prenten van Senne die te zien zijn tijdens Illustrada Festival 2021 zijn een mix van persoonlijk en redactionele werken.

Utrecht is oorspronkelijk gemaakt in november 2019 voor De Volkskrant voor een essay van Frank Heinen getiteld “Koop dan zelf een stad”. Het essay gaat over zijn zorgen dat de ziel uit Utrecht zal verdwijnen door het toenemende toerisme en winststreven.

Sunrise fungeerde als omslag van een van de boekjes in het vierde Knetterijs-zine. Het zine is een moordmysteriespel getiteld “The Rottumereye Tragedy” en vertelt het verhaal van de dood van een vogelaar op het onbewoonde eiland Rottumeroog.

Creative Block en Man of Science zijn zowel persoonlijke werken als uitingen van Senne’s liefde voor het tekenen van rommelige kamers. Man of Science is losjes gebaseerd op de roman “Washington Black” van Esi Edugyan, een boek dat Senne aanbad en ten zeerste aanbeveelt.

Senne’s prints at this exhibition are a mix of personal and editorial works.

Utrecht was originally made in November 2019 for De Volkskrant for an essay by Frank Heinen titled “Koop dan zelf een stad”. The essay is about his worries that the soul will disappear from Utrecht due to the increasing tourism and drive for profit.

Sunrise functioned as a cover of one of the booklets in the fourth Knetterijs zine. The zine is a murder mystery game titled “The Rottumereye Tragedy” and tells the story of the death of a birdwatcher on the uninhabited island Rottumeroog.

Creative Block and Man of Science are both personal works and manifestations of Senne’s love for drawing cluttered rooms.
Man of Science is loosely based on the novel “Washington Black” by Esi Edugyan, a book which Senne adored and highly recommends.

Additional artworks
More artists:
Back To Top

Vind jij Illustrada Festival een tof initiatief?
Steun onze stichting met een vrijwillige bijdrage!