Luiza Laffitte
Luiza Laffitte

Luiza Laffitte

Het werk van de in Brazilië geboren en in Frankrijk gevestigde illustrator Luiza Laffitte toont verfijnde, nostalgische kleurenpaletten en vrolijke beelden. Haar eindeloze verbeelding brengt leven in haar boeiende en dromerige illustraties. Ze probeert op haar tekeningen aan de werkelijkheid te ontsnappen en zichzelf de vrijheid te geven om te creëren. Ze zegt graag dat in haar illustratie “je het onverwachte kunt verwachten”. Ze is een digitale kunstenares die inspiratie vindt in de natuur, in vintage objecten en in de verhalen die haar kinderen vertellen.

Brazil-born, France-based illustrator Luiza Laffitte’s work depicts sophisticated, nostalgic color palettes and whimsical imagery. Her endless imagination brings life to her captivatingly dreamy illustrations. She seeks to escape reality on her drawings and give herself freedom to create. She likes to say that in her illustration “you can expect the unexpected”. She is a digital artist that finds inspiration in nature, in vintage objects and in the stories her children tell.

Follow Luiza Laffitte:
About the Illustrada Festival artworks

Luiza heeft een collectie genaamd Unimaginable Worlds, een project dat ze is gestart in samenwerking met haar zoon: “In het begin wilden we gewoon zijn kamer opknappen. Hij vertelde me alles wat hij geïllustreerd wilde hebben in zijn lijsten. We hebben samen gebrainstormd voor 5 eerste illustraties. We hadden zoveel plezier dat we niet konden stoppen. Dus zo nu en dan komen we samen om een nieuwe illustratie te maken voor onze speciale collectie”. Het concept is om 3 tot 5 objecten te kiezen zonder onderlinge verbindingen om een leuke en vloeiende compositie te creëren. Aan het begin van het project zou Luiza’s zoon de objecten kiezen en zou ze brainstormen over de compositie. Ze zei: “Het was een uitdaging om alles wat hij wilde in dezelfde illustratie te plaatsen. Dus het werd een geweldige brainstormoefening voor mij”.

Voor het Illustrada-festival wilde Luiza 4 originele illustraties maken met hetzelfde concept, die later in de Unimaginable Collection zullen worden toegevoegd.

Luiza has a Collection named Unimaginable Worlds, a project she started in collaboration with her son: “At the beginning, we just wanted to redecorate his room. He told me everything he wanted to have illustrated in his frames. We brainstormed together for 5 initial illustrations. We had so much fun that we couldn’t stop. So, now and then, we get together to create a new illustration for our special collection”. The concept is to choose 3 to 5 objects with no connections between them in order to create a fun and smooth composition. At the beginning of the project, Luiza’s son would choose the objects and she would brainstorm on the composition. She said “It was a challenge to put all he wanted inside the same illustration. So it became a great brainstorming exercise for me”.

For the Illustrada Festival, Luiza wanted to create 4 original illustrations using this same concept, to be added later in the Unimaginable Collection.

Additional artworks
Play Video
More artists:
Back To Top

Vind jij Illustrada Festival een tof initiatief?
Steun onze stichting met een vrijwillige bijdrage!