Loulou & Tummie
Loulou & Tummie

Loulou & Tummie

Loulou & Tummie is een creatieve studio in Tilburg gevormd door illustratieduo Laurens en Chantal. Nadat ze op St Joost School of Art & Design verliefd werden, vonden ze een symbiose door Chantals schattige en sierlijke tekeningen te combineren met Laurens’ meer strakke, geometrische ontwerpen. Het resultaat is een doordachte, heldere, kleurrijke en perfect uitgebalanceerde stijl. Er blijft niets over aan toeval en de veelheid aan details wordt verminderd door het gebruik van goed uitgebalanceerde kleuren, waardoor een kalmerend resultaat ontstaat.

Loulou & Tummie is a creative studio in Tilburg formed by illustration duo Laurens and Chantal. After falling in love at St Joost School of Art & Design, they found a symbiosis by combining Chantals cute and graceful drawings and Laurens’ more sleek, geometric designs. The result is a well thought through, bright, colorful and perfectly balanced style. Nothing is left to coincedence and the multitude of details is reduced by the use of well balanced colors, creating a quieting result.

Follow Loulou & Tummie:
About the Illustrada Festival artworks

Over the past fifteen years they filled their portfolio with illustrations, animations and character designs for books, games, advertisement, murals, packaging, toys, clothes and installations. They have been working together with many international brands such as Nickelodeon, Netflix, Converse, Android, Disney, Google, Vodafone, Samsung and many others.

Beside their digital graphics they love to create tactile works by making plushe and paper toys, painting murals and objects, craft wooden robots and sewing their own kids clothing brand with bold patterns. All their creations blend together forming a bright and happy Loulou & Tummie galaxy.

In de afgelopen vijftien jaar vulden ze hun portfolio met illustraties, animaties en karakterontwerpen voor boeken, games, reclame, muurschilderingen, verpakkingen, speelgoed, kleding en installaties. Ze hebben samengewerkt met vele internationale merken zoals Nickelodeon, Netflix, Converse, Android, Disney, Google, Vodafone, Samsung en vele anderen.

Naast hun digitale graphics houden ze ervan om tactiele werken te maken door speelgoed van pluche en papier te maken, muurschilderingen en objecten te schilderen, houten robots te maken en hun eigen kinderkledingmerk te maken met gedurfde patronen. Al hun creaties mengen zich en vormen een helder en gelukkig Loulou & Tummie-galaxy.

Additional artworks
More artists:
Back To Top

Vind jij Illustrada Festival een tof initiatief?
Steun onze stichting met een vrijwillige bijdrage!