Loish
Loish

Loish

Lois is een digitale kunstenaar en karakterontwerper gevestigd in Utrecht. Hoewel ze in Nederland is geboren, bracht ze haar jeugd door in veel verschillende landen, waaronder de VS, Indonesië, Frankrijk en België.

Lois tekent al haar hele leven en studeerde animatie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Momenteel werkt ze als concept artist en karakterontwerper voor klanten als LEGO, Guerrilla Games en Amazon.

Ze heeft twee boeken gepubliceerd: The Sketchbook of Loish en The Art of Loish. Je kunt haar werk vinden op www.loish.net.

Lois is a digital artist and character designer based in Utrecht. Even though she was born in the Netherlands, she spent her childhood living in many different countries, including the USA, Indonesia, France and Belgium.

Lois has been drawing her whole life and studied animation at the Utrecht School of the Arts (HKU) in the Netherlands. She currently works as a concept artist and character designer for clients such as LEGO, Guerrilla Games and Amazon.

She has published two books: The Sketchbook of Loish and The Art of Loish. You can find her work on www.loish.net.

Follow Loish:
About the Illustrada Festival artworks

MEDUSOZOA | 2017
“Ik heb dit werk gemaakt voor mijn artbook! Het is voor een tutorial die beschrijft hoe ik personages construeer en lijnwerk voor een digital painting afrond. Het is een van de twee gedetailleerde tutorials in het boek.”

RISING | 2021
“Een digital painting geïnspireerd op het vreemde en ietwat droevige gevoel dat oude foto’s kunnen oproepen.”

SERPENT | 2020
“Dit werk was mijn eerste ervaring met een slangenhuidtextuur! Ik worstelde er echt mee en probeerde een paar dingen die op een mislukking uitliepen Yay, artist struggle! Uiteindelijk heb ik een techniek bedacht waar ik best blij mee ben.”

RUFFLE | 2020
“Het is geïnspireerd op de kunst van Huang Xu, die angstaanjagend mooie foto’s maakt van gekleurde plastic zakken die tegen een donkere achtergrond zweven. De foto’s zijn zo poëtisch en treffend dat ik dat echt wilde proberen vast te leggen in mijn kunst.”

MEDUSOZOA | 2017
“I created this piece for my new art book! It’s for a tutorial that covers how I construct characters and finalize line work for a digital painting. It’s one of two detailed tutorials in the book.”

RISING | 2021
“A digital painting inspired by the strange and slightly sad feeling that old photographs can evoke.”

SERPENT | 2020
“Painting this was my first experience with a snakeskin texture! I really struggled with it and tried a few things that ended in failure 😂 Yay, artist struggles! In the end I figured out a technique which I’m quite happy with.”

RUFFLE | 2020
“It’s inspired by the art of Huang Xu, who makes hauntingly beautiful photographs of colored plastic bags floating against a dark background. The photos are so poetic and striking that I really wanted to try and capture that in my art.”

Additional artworks
More artists:
Back To Top

Vind jij Illustrada Festival een tof initiatief?
Steun onze stichting met een vrijwillige bijdrage!