Asia Orlando
Asia Orlando

Asia Orlando

Asia Orlando is een illustrator en digitale kunstenaar die momenteel gevestigd is in Amsterdam, Nederland. Ze is ook de oprichter van de illustratiebeweging #OurPlanetWeek, die in 2020 is opgericht om de gemeenschap van kunstenaars over de hele wereld te betrekken, met als doel milieubewustzijn via kunst te communiceren. Dit combineert haar twee passies, de kunst en het behoud van de natuur.

Asia Orlando is an illustrator and digital artist currently based in Amsterdam, Netherlands. She is also the founder of the illustration movement #OurPlanetWeek, created in 2020 to engage the community of artists around the world, aiming to communicate environmental awareness through art. This combined her two passions, which are art and preserving nature.

Follow Asia Orlando:
About the Illustrada Festival artworks

Haar kunstwerken zijn in het oog springend, gevuld met rijke details en gebaseerd op levendige kleurenpaletten. Elke illustratie is bedoeld om een verhaal te vertellen; het grootste deel van haar werk is geïnspireerd door de natuur, de dieren en planten. De personages die ze maakt, worden geplaatst in zorgvuldig vervaardigde landschappen, wat belangrijk is bij het vestigen van een unieke stemming. Het overbrengen of oproepen van bepaalde emoties, het spelen met een vrolijke sfeer heeft een overheersende rol in haar werk.

Her artwork is eye-catching, filled with rich details, and based on vibrant color palettes. Every single illustration is meant to tell a story; most of her work is inspired by nature as animals and plants. The characters she creates are placed in carefully crafted scenery, which is equally important when establishing a unique mood. Transmitting or evoking certain emotions, playing with a whimsical atmosphere has a predominant role in her work.

Additional artworks
More artists:
Back To Top

Vind jij Illustrada Festival een tof initiatief?
Steun onze stichting met een vrijwillige bijdrage!