Andrew Tseng
Andrew Tseng

Andrew Tseng

Andrew is een kunstenaar en illustrator gevestigd in Amsterdam. Terwijl hij tekenen als uitgangspunt gebruikt, probeert Andrew vaak de grenzen tussen persoonlijke projecten en commerciële illustraties te vervagen.

Andrew is an artist and illustrator based in Amsterdam. While using drawing as a starting point, Andrew often seeks to blur the lines between personal projects and commercial illustration.

Follow Andrew Tseng:
About the Illustrada Festival artworks

Zijn werk verbeeldt vervreemdende werelden waarin kleurrijke personages zich bevinden in situaties die worden bezield door de absurditeit van het dagelijks leven, twijfels en vergeefse pogingen om betekenis te vinden. Visueel jargon gefilterd door een lens van melodrama en abstracte humor, gekoppeld aan heldere lijnen en dynamische composities.

His work depicts alienating worlds in which colourful characters find themselves in situations that are informed by the absurdity of everyday life, doubts and futile attempts at finding meaning. Visual gibberish filtered through a lens of melodrama and abstract humour, coupled with clear lines and dynamic compositions.

Additional artworks
More artists:
Back To Top

Vind jij Illustrada Festival een tof initiatief?
Steun onze stichting met een vrijwillige bijdrage!